No 164 Bashewa

Garsfonteinweg (M30) Pretoria

Emergency/Nood:

083 430 6949
TEL: 082 888 1358
FAX: 0865 093 928

PO Box 102020

Moreleta Plaza 0167

Emergency/Nood:

083 430 6949 l TEL: 012 811 0209 l FAX: 012 811 0141

No 164 Bashewa

Garsfonteinweg (M30) Pretoria

PO Box 102020

Moreleta Plaza 0167

Welcome to bassek

24 hour electronic monitoring
armed reaction
patrols
alarm system installation and repair
Gate motor installation and repair
Electric Fencing
Camera's

Bassek

Bassek has numerous vehicles and their men are continuously in the region served in order to react when a call for help comes in. Bassek’s men are undergoing fire-arm training which complies to Sira standards.
The men are also expected to know the region they serve by heart.

Bassek

Bassek beskik oor talle voertuie en die gewapende reaksie beamptes is deurlopend in die gebied, om dadelik te reageer wanneer ‘n versoek vir hulp deurkom.  Hulle word  deeglike wapen vaardighede geleer, om aan Sira se standaarde te voldoen en word ook vereis om hulle teiken gebied soos die palm van hul hand te ken.

Armed reaction

The armed reaction officers are constantly ready to assist where help is needed. These men also give valuable assistance with problems like strange dogs and snakes causing havoc. People can also be escorted, for instance, a woman does not need to arrive home alone.

Gewapende reaksie

Die gewapende reaksiebeamptes is voortdurend gereed om te help waar hulp nodig is. Hulle gee ook waardevolle hulp met probleme soos vreemde honde en slange wat moeilikheid veroorsaak. Mense kan ook begelei word, byvoorbeeld, 'n vrou hoef nie alleen by die huis aan te kom nie.

WHO IS / WIE IS bassek

Met ‘n baie doeltreffende alarm-moniteringstelsel in plek, nuwe toerusting en gretige, goed opgeleide veiligheidspersoneel in diens, bied Bassek ‘n doeltreffende antwoord teen misdaad en nood in ‘n groot gebied.

Bassek bied 24 uur Elektroniese Monitering, Gewapende Reaksie, Patrollies, Alarm stelsel installasie & herstel, Hek motor installasie en herstel, Kamera’s en Elektriese Heinings.

With a highly effective alarm monitoring system, new equipment and eager, well trained security personnel, Bassek offers an effective solution against crime and emergencies in a wide area.

Bassek offers 24 hour Electronic Monitoring, Armed Response, Patrols, Alarm system installation & repair, Gate motor installation & repair, Camera’s and Electric fencing.

about us / meer oor ons

Sedert Piet en Tina van der Merwe alleeneienaarskap van dié sekuriteits-onderneming bekom het, het die kliëntebasis saam met die verbeterde en uitgebreide dienslewering drasties gegroei. Die nodige registrasie is by Sira gedoen en al die betrokkenes moes aan Sira opleidingstandaarde voldoen. Met die afskaling van die kommando’s het Piet betrokke geraak by sektor-polisieëring en het hy reeds ‘n goed ge-oliede stelsel met wye gemeenskapsbetrokkenheid gevestig.

Since Piet and Tina van der Merwe obtained ownership of the security firm, their client base and services improved drastically. The necessary registration with Sira was done, as well as proper training of all personnel according to Sira standards. With commando’s phased out, Piet became actively involved in sector policing and he established a proven system involving the community and their safety.

Piet & Tina vd Merwe

alarm Systems / stelsels

In Desember 2004 het Bassek ‘n private frekwensie bekom en oorgeskakel na die jongste en beste wat tegnologie in die veld van alarm-monitering kan bied. Die rekenaargedrewe stelsel is so geprogrammeer dat selfoon boodskappe bykans onmiddelik na aktivering aan verskillende mense deurgestuur word. Op hierdie manier word Bassek se manne in die veld en by die moniteringskamer, die kliënt en sy gekose persoon, dadelik gewaarsku. 

Die alarmstelsel het ‘n verdere funksie wat hulpverlening meer doelgerig en effektief maak. Deur ‘n knoppie in die huis te druk stel die kliënt Bassek in kennis oor die presiese aard van die probleem. Die rekenaar stuur onmiddelik die boodskap deur as die probleem medies, misdaad of brand van aard is.

In December 2004, Bassek obtained a private frequency and switched over to the latest technology in the field of alarm monitoring. The computer driven system is programmed to send cellphone messages almost instantly to different people after an alarm has been activated. In doing so, Bassek’s personnel on duty and at the control room,  the client, and whomever the client prefers to be notified, will be warned immediately.

The alarm system is made more effective by means of a panic button installed in the home. Bassek will then be immediately notified of a problem for assistance, whether it be medical, crime or fire related.

areas

contact info / kontak besonderhede

Phone / Foon

Tel: 082 888 1358
Fax: 0865 093 928

Emergency / Nood

083 430 6949

Email Address / E-pos

tinas@bassek.co.za

Main Office / Hoofkantoor

No 164 Bashewa Garsfonteinweg (M30) Pretoria