No 164 Bashewa

Garsfonteinweg (M30) Pretoria

Emergancy/Nood:

083 430 6949
TEL: 012 811 0209
FAX: 012 811 0141

PO Box 102020

Moreleta Plaza 0167

Emergancy/Nood:

083 430 6949 l TEL: 012 811 0209 l FAX: 012 811 0141

No 164 Bashewa

Garsfonteinweg (M30) Pretoria

PO Box 102020

Moreleta Plaza 0167

Welcome to bassek

24 hour electronic
armed reaction
patrols
alarm systems

Bassek

Bassek has numerous vehicles and their men are continuously in the region served in order to react when a call for help comes in. Bassek's men are undergoing fire-arm training which complies to Sira standards. The men are also expected to know the region they serve by heart.

Bassek

Bassek beskik oor talle voertuie en hulle bemanning is deurlopend in die gebied om dadelik te kan reageer wanneer 'n versoek om hulp deurkom. Die bemanning van Bassek word ook deeglike wapen vaardighede geleer om aan Sira standaarde te voldoen. Die bemanning word ook vereis om hulle teiken gebied soos die palm van die hand te ken.

Armed reaction

The armed reaction task force is constantly ready to assist where help is needed. These men also give valuable assistance with problems like strange dogs and snakes causing havoc. People can also be escorted, for instance, a woman does not need to arrive home alone.

Gewapende reaksie

Die mense van die gewapende reaksie is deurgaans slaggereed om toe te slaan as ernstige misdaad sou voorkom, maar dit is nie waar hulle pligte eindig nie. Hulle verleen ook waardevolle hulp in gevalle waar vreemde honde amok maak by huise of slange hulle weg in 'n huis in gevind het. 'n Begeleidingsdiens word ook verskaf, waar 'n persoon nie vrou-alleen by 'n tuiste hoef aan te kom nie.

WHO IS / WIE IS bassek

Met ‘n baie doeltreffende alarm-moniteringstelsel in plek, nuwe toerusting en ‘n gretige, goed opgeleide veiligheidspersoneel in diens, bied Bassek ‘n doeltreffende antwoord teen misdaad en nood in ‘n groot gebied.

Bassek bied 24 uur elektroniese monitering, gewapende reaksie, patrollies, alarm stelsels en wagdienste.

With a highly effective alarm monitoring system, new equipment and eager, well trained security personnel, Bassek offers an effective solution against crime and emergencies in a wide area.

Bassek offers 24 hour electronic monitoring, armed response, patrols, alarm systems and guard duties.

about us / meer oor ons

Sedert Piet en Tina van der Merwe alleeneienaarskap van dié sekuriteits-onderneming bekom het, het die kliëntebasis saam met die verbeterde en uitgebreide dienslewering drasties gegroei. Die nodige registrasie is by Sira gedoen en al die betrokkenes moes aan Sira opleidingstandaarde voldoen. Met die afskaling van die kommando’s het Piet betrokke geraak by sektor-polisieëring en het hy reeds ‘n goed ge-oliede stelsel met wye gemeenskapsbetrokkenheid gevestig.

Since Piet and Tina van der Merwe obtained ownership of the security firm, their client base and services improved drastically. The necessary registration with Sira was done, as well as proper training of all personnel according to Sira standards. With commando’s phased out, Piet became actively involved in sector policing and he established a proven system involving the community and their safety.

Piet & Tina vd Merwe

alarm Systems / stelsels

In Desember 2004 het Bassek ‘n private frekwensie bekom en oorgeskakel na die jongste en beste wat tegnologie in die veld van alarm-monotering kan bied. Die rekenaargedrewe stelsel is so geprogrammeer dat selfoonboodskappe bykans onmiddelik na aktivering aan verskillende mense deurgestuur word. Op hierdie manier word Bassek se manne in die veld en by die moniteringskamer, die bure, die ploteienaar en wie die kliënt ookal gelys wil hê, dadelik gewaarsku. 

Die alarmstelsel het ‘n verdere funksie wat hulpverlening meer doelgerig en effektief maak. Deur ‘n knoppie in die huis te druk stel die kliënt Bassek in kennis oor die presiese aard van die probleem. Die rekenaar stuur onmiddelik die boodskap deur as die probleem medies, misdaad of brand van aard is.

In December 2004, Bassek obtained a private frequency and switched over to the latest technology in the field of alarm monitoring. The computer driven system is programmed to send cellphone messages almost instantly to different people after an alarm has been activated. In doing so, Bassek’s personnel on duty and at the control room, the neighbours, smallholding owner, and whomever the client prefers to be notified, will be warned immediately.

The alarm system is made more effective by means of a panic button installed in the home. Bassek will then be immediately notified of a problem for assistance, whether it be medical, crime or fire related.

areas

contact info

Phone / Foon

Tel: 012 811 0209
Fax: 012 811 0141

Emergency / Nood

083 430 6949

Email Address / Epos

tinas@pattprojects.co.za

Main Office / Hoofkantoor

No 164 Bashewa Garsfonteinweg (M30) Pretoria